СТРУЧНА ОБЛАСТ

АУТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА
Automotive Industry

Иолар својим клијентима пружа највиши могући ниво квалитета и доследности, што је неопходно за превођење документације из области аутомобилске индустрије. Свесни смо да превођење техничке документације захтева посебну прецизност и одговарајућу терминологију. Наши клијенти говоре једним језиком у различитим врстама материјала захваљујућим нашем вишегодишњем раду на стварању и одржавању базе термина у складу са захтевима клијента.

Иолар у сарадњи са својим клијентима води рачуна да кроз одговарајућу обуку, едукацију и редовно евалуирање преводиоца и редактора осигура квалитет и стручност. Захваљујући овом систематском приступу наши језички стручњаци су увек у току са новинама у аутомобилској индустрији. Иоларови стручњаци за област аутомобилске индустрије су оспособљени за превођење различитих врста докумената:

 • приручника за употребу,
 • приручника за обуку,
 • упутстава за сервисирање,
 • веб-сајтова из ове области,
 • интерактивних курсева и курсева преко интернета,
 • писама, проспеката, каталога,
 • саопштења за штампу.

Осим овога, Иолар се бави локализацијом система за ауто-дијагностику и одржавање, као и упутствима и обавештењима на путном рачунару.

SAE J2450

SAE J2450 је постао водеће мерило квалитета за аутомобилску и индустрију тешких машина. Циљ је да се обезбеди стандардизовани оквир за управљање квалитетом који би давао резултате који могу да се оцене и који би били уједначени и објективни кроз различите типове превода из области аутомобилске индустрије.

Модел управљања квалитетом у компанији Iolar обухвата стандард за мерење квалитета SAE J2450 који нашим клијентима говори то да услуге које добијају од компаније Iolar испуњавају све захтеве за квалитет.

Сви применљиви пројекти превођења се процењују у складу са стандардним захтевима који доводе до уједначених резултата оцене квалитета који омогућавају објективно поређење пројеката, преводилаца и особа које прегледају. Стандард SAE J2450 може да се примени без обзира на извор, односно изворне језике и без обзира на начин обављања превода, односно на то да ли је реч о превођењу од стране преводиоца, о превођењу помоћу рачунарских програма или о машинском преводу.

ЛОКАЛИЗАЦИЈА СОФТВЕРА
Software Localization

Иолар нуди комплетно решење за локализацију – од планирања, превођења, прављења датотека и тестирања до припреме за штампу и објављивања на мрежи за:

 • оперативне системе,
 • апликације за рачунаре,
 • мултимедијалне садржаје,
 • игре,
 • мобилне телефоне,
 • апликације за мобилне уређаје,
 • рачуноводствене програме,
 • системе за управљање клијентима и ресурсима (CRM),
 • системе за планирање ресурса предузећа (ERP).

Главни циљ и дугорочна стратегија Иолара је да по погодним ценама клијентима пружа врхунске локализоване производе (прилагођене локалном тржишту) у области информатике, телекомуникација и обраде информација.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Tehnical Documentation

Предузеће Иолар има широко искуство у превођењу техничке документације са детаљним сликама и графиконима због чега је и постало лидер у превођењу докумената из различитих делатности попут производње и бионауке. Сматрамо да је прецизност од пресудне важности за обезбеђивање превода врхунског квалитета који укључују велике пакете изворног текста и честе исправке.

У потпуности смо опремљени за превођење свих врста техничке документације, укључујући водиче за кориснике, спецификације производа и пројектантске планове, а све то помоћу алатки за превођење уз коришћење рачунара (CAT) које клијентима штеде време и трошкове.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Tender Documentation

Превођење тендерске документације обично се обавља под великим притиском јер је потребно квалитетно превести велике количине текста за кратко време и до тачно одређеног рока. Осим тога, клијентима који предају понуде за различите тендере у иностранству, на крају је потребан и брз превод резултата тендера. Иолар као највеће предузеће у југоисточној Европи, захваљујући великом тиму вођа пројеката, преводилаца и стручњака за контролу квалитета, успешно пружа услуге превођења различитих врста тендерских докумената – од кратких понуда до обимне документације за међународне набавке из различитих области.

Тендерска документација не представља само правни текст, већ укључује техничку документацију која захтева познавање одговарајуће терминологије и стручне области. Запослени и сарадници Иолара свесни су да имају велику одговорност за успех клијената у конкурисању на тендерима, те зато посвећују велику пажњу оваквим пројектима.

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЈА
Medicine and Pharmacy

Превођење документације из области медицине и фармације захтева велику одговорност и знање свих чланова тима преводилаца. Преводи морају да буду прецизни и јасни како не би дошло до грешака или неспоразума који могу бити фатални.

Преводиоци и редактори у Иолару имају стручна знања из области медицине и фармације, контакте са научном заједницом, прате развој и новости у овој области и имају искуства у превођењу следећих врста текстова:

 • упутства за лек (Patient Information Leaflet – PIL) и сажетак карактеристика лека (Summary of Product Characteristics – SPC),
 • клиничка истраживања и извештаји,
 • приручници за употребу медицинске опреме и техничких помагала,
 • софтвер за медицинску опрему,
 • упутства за употребу медицинских и фармацеутских производа, помагала и лекова,
 • стручни чланци и радови,
 • документација здравственог осигурања,
 • брошуре, каталози и веб-сајтови.
БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈЕ
Banking and Finance

Банкама и финансијским организацијама неопходни су стручни, висококвалитетни преводи у кратком року и са брзом испоруком. За ову делатност су најважније прецизност и брзина јер наши клијенти морају да прилагоде своје производе и услуге циљном тржишту, као и да ускладе пословање са локалним законима и прописима. Предузеће Иолар запошљава искусне преводиоце и редакторе који воде рачуна да превод буде у потпуности усклађен са свим захтевима струке, знања и квалитета. Од посебне важности је коришћење праве терминологије, будући да се финансијска терминологија убрзано развија и захтева широко и стручно познавање области.

Иолар имају пуно знања и искуства у превођењу следећих врста текстова:

 • уговори, судска документација, закони,
 • годишњи извештаји,
 • финансијски извештаји,
 • пословни планови,
 • финансијске оцене предузећа,
 • документација за осигурање
 • правилници, извештаји,
 • захтеви, понуде, оцене,
 • биланси стања,
 • извештаји о резултатима пословања итд.
ПРАВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Legal Documentation

Предузеће Иолар посебну пажњу посвећује превођењу правне документације. Превођење правне документације је веома захтевно са стручног и језичког становишта. Од преводилаца и редактора захтева веома добро познавање области права и различитих стручних области, владање изворним и циљним језиком, велику прецизност, одговорност и свест о последицама рада .

Иоларови преводиоци и редактори правних текстова с пажњом се односе према свим елементима превођења. Захваљујући томе можемо да вам обезбедимо јасне, прецизне и доследне преводе правних текстова високог квалитета. Важно је да се током процеса превођења не промени значење и садржина текста, а да се истовремено очува његова разумљивост на циљном језику.

Иолар има у виду значај рокова за предају правних докумената. Зато водимо рачуна да целокупан поступак превођења буде завршен пре крајњег рока за предају. Такође, од неизмерног значаја је очување поверљивости података из свих врста правних докумената. Сва лица која је Иолар до сада ангажовао потписала су утовор о чувању поверљивости података и предузимају неопходне мере предострожности у вези за заштитом података .

Предузеће Иолар захваљујући свом стручном приступу, оспособљености, прецизности и великом броју преводилаца успешно преводи правне текстове свих врста за различите клијенте, као и за наручиоце из јавног сектора и институције Европске уније.

ЛОКАЛИЗАЦИЈА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ САДРЖАЈА
Multimedia Localization

Данас компаније све више пласирају свој садржај путем разноврсних мултимедијалних извора као што су аудио и видео записи, презентације обогаћене медијским садржајем, анимације, уметнички и други аудио-визуелни материјали за снимање, нарацију, синхронизацију, писање поднаслова или снимање изворног текста видео записа. Стручњаци за локализацију мултимедијалног садржаја у Иолару пружају следеће услуге:

 • PoliCheck скенирања,
 • транскрипција,
 • синхронизација (voice-over),
 • локализација ликовних и графичких приказа,
 • локализација анимација и
 • писање поднаслова у договору са новим клијентима.
МАРКЕТИНГ
Marketing

Циљ оглашавања сваког предузећа је да се повећа потражња одређеног производа, услуге или идеје, те побољша препознатљивост бренда или назива предузећа. Приликом пласирања на страна тржишта од велике је важности квалитет превода и његова прилагођеност тржишту/региону јер од тога зависи успех кампање за промоцију производа или услуге. Ако вам је потребан превод брошуре, штампаног огласа или мултимедијалног огласног садржаја, Иолар има стручњаке са искуством у различитим областима, а пре свега добре познаваоце језика за који вам је потребан превод.

ПРЕВОДИ СА ОВЕРОМ СУДСКОГ ТУМАЧА
Court Certified Translations

Иолар врши услуге превођења докумената са овером судских тумача за већину европских језика. Најчешћи документи који захтевају превод са судском овером су:

 • уговори,
 • годишњи извештаји,
 • лична документа,
 • уверења и сведочанства,
 • радне дозволе,
 • лекарски налази,
 • изводи из судског регистра,
 • документација за тендер.

Преводе са судском овером обављају преводиоци који су положили заклетву у Министарству правде. Превод са судском овером се печатира и повезује са оригиналом. Уз превод текста се наводе подаци о тумачу.

МАШИНСКО ПРЕВОЂЕЊЕ
Iolar Areas of Expertise: Machine Translation

Машинско превођење је доста напредовало последњих година. Са напретком рачунарских софтвера за машинско превођење (МТ) статистичком методом, веома брзо је дошло до повећања његове искористивости и сада се може применити на многе сценарије употребе.

Иако је скоро свако упознат са бесплатним услугама машинског превођења и користи их, и многи знају како да искористе предности које оне пружају, ове услуге обично нису довољно добре за употребу у професионалном окружењу. Међутим, ограничавањем домена рачунарског софтвера, односно усмеравањем на једно уже поље и пажљивим управљањем језичким ресурсима, квалитет може значајно да се повећа, па чак и да достигне ниво квалитета људског превода.

То вам омогућава да преводите документе и пројекте за које сте раније мислили да не могу да се преведу због своје величине или временског ограничења, као што су интерна документација, кориснички генерисани садржаји, консултације са стручњацима, веб–локације за електронску трговину итд.

Наши стручњаци за машинско превођење могу да вам помогну да препознате пројекте и домене који су нарочито погодни за машинско превођење. Помоћи ћемо вам да изаберете најбољи софтвер за свој посао, да дефинишете оптимални процес рада, да пронађете и очистите потребне ресурсе изворног и циљног текста, да управљате терминологијом и да обучите лекторе за накнадно уређивање текста.

Ако мислите да можете имати користи од машинског превођења, Иолар је прави партнер за вас. Захваљујући специјализованим језичким вештинама и вештинама машинског превођења, пронаћи ћемо најбоље решење које ће вам помоћи да уштедите време и новац.

Додатне информације потражите у нашој презентацији о машинском превођењу.

Наши клијенти

 • IOLAR Client: Europian Parlament
 • IOLAR Client: Europian Commision
 • IOLAR Client: Daimler AG
 • IOLAR Client: OTV Veolia
 • IOLAR Client: Toyota
 • IOLAR Client: Autocommerce
БЕСПЛАТНА ПОНУДА