Storitve

PREVAJANJE
Translation

Iolar je specializiran za prevajanje zahtevne dokumentacije z različnih področij in za različne jezikovne kombinacije: finance in bančništvo, pravo (mednarodno in pravo EU), avtomobilizem, strojništvo, telekomunikacije, informacijska tehnologija, mobilna tehnologija, medicina, farmacija, spletna mesta, spletne predstavitve in marketinška besedila.

Iolar zagotavlja visokokakovostne prevode v več kot 100 jezikovnih kombinacijah: albanščina, angleščina, arabščina, beloruščina, bolgarščina, bosanščina, češčina, črnogorščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, kazaščina, kitajščina, latvijščina, madžarščina, makedonščina, moldavščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, srbščina, španščina, švedščina, turščina, ukrajinščina in ostali jeziki.

Zagotavljanje kakovosti prevodov

Poleg storitev pregledovanja različnih vrst besedil, Iolar zagotavlja tudi pregled in oceno kakovosti prevoda s strani strokovnjakov za posamezna področja, ki znajo zagotoviti ustreznost in primernost terminologije.

Poklicna in civilna odgovornost

Iolar ima zavarovane poklicne aktivnosti, saj ima urejeno zavarovanje poklicne in civilne odgovornosti. Če bi podjetje z izvajanjem storitev naročniku povzročilo materialno škodo, so naročnikove upravičene terjatve zavarovane in njegovo tveganje zmanjšano na najmanjše možno.

SVETOVANJE
Consultancy

Dolgoletne izkušnje s področja lokalizacije programske opreme in prevajanja omogočajo podjetju Iolar, da svojim strankam zagotavlja storitve svetovanja in podpore pri izvajanju prevajalskih procesov. Usposobljeni strokovnjaki vam lahko pomagajo izboljšati učinkovitost prevajanja pri majhnih projektih, kjer je potreben en sam prevajalec, in velikih projektih, kjer sodelujejo skupina vodij prevajalskih projektov, skupina prevajalcev, skupina za zagotavljanje kakovosti, osebe, ki skrbijo za upravljanje in raziskovanje terminologije ter tehnična podpora. Uspešno vodenje projektov, kjer imajo pomembno vlogo različni dejavniki, predstavlja prav poseben izziv, ki pa ga Iolar suvereno obvladuje s svojevrstnim pristopom.

Iolar ponuja strankam tudi storitve jezikovnega svetovanja v različnih oblikah in za različne jezike. Naši jezikovni in jezikoslovni strokovnjaki lahko skupaj z vami rešujejo terminološke probleme, sestavijo slogovne vodnike za posamezna področja in panoge, pomagajo in svetujejo pri sestavljanju različnih slovarjev ter naredijo jezikovne primerjave in analize med več jeziki. Pri bolj zahtevnih nalogah in problemih naši zaposleni sodelujejo tudi s priznanimi profesorji in akademiki na različnih univerzah.

TESTIRANJE
Testing

Iolarjeve storitve ne vključujejo le prevajanja besedil za namenski program, operacijski sistem ali spletno mesto, temveč tudi druge dejavnosti, recimo testiranje. Izkušeni inženirji za preskušanje in zagotavljanje kakovosti lahko prevedeni ali lokalizirani izdelek preverijo, posodobijo ali popravijo na številne načine. Cilj tega je odkriti in naročniku sporočiti napake v delovanju lokaliziranega izdelka. Posledično je lahko lokalizirani izdelek celo boljše kakovosti in bolj zanesljiv od originala.

Pri testiranju se preveri kakovost in uspešnost delovanja lokaliziranega izdelka. Pomembno je, da je izdelek v celoti prilagojen ciljnemu tržišču, zato se pri testiranju še zlasti natančno preveri naslednje:

 • stvari, ki se med lokalizacijo spremenijo (elementi uporabniškega vmesnika, vsebina),
 • posebnosti lokaliziranih operacijskih sistemov,
 • razlike v tipkovnicah,
 • bližnjice,
 • pravopisna pravila za posamezno ciljno tržišče,
 • posebne oblike zapisa, kot so datum in merske enote.
PRIPRAVA ZA TISK
Testing

Iolar obvlada tudi delo z orodji za pripravo za tisk oziroma ponuja storitve DTP (Desktop Publishing). Tehnično znanje strokovnjakov za DTP je zlasti pomembno pri prevajanju različnih oblik datotek, ki so pripravljene v grafičnih programih za pripravo za tisk, kot so Adobe InDesign, Adobe FrameMaker in QuarkXPress.

Naročniki lahko pošljejo datoteke v poljubni obliki, saj ima Iolar strokovno znanje in orodja, s katerimi se lahko prevedejo in obdelajo vsebine ne glede na obliko in predhodno obdelavo. Naši strokovnjaki vam lahko vsebine le prevedejo, lahko pa jih tudi oblikujejo in pripravijo končno različico, ki bo primerna za objavo v elektronski ali fizični obliki.

Ko je projekt preveden in jezikovno pregledan, strokovnjak za DTP izvede vse potrebno glede priprave za tisk. Zadnji korak za zagotovitev kakovosti projekta pred tiskanjem pa je pregled s strani strokovnjaka za zagotavljanje kakovosti v določenem jeziku, ki zagotovi, da je besedilo brez napak in v celoti primerno za objavo na ciljnem tržišču.

Naše stranke

 • IOLAR Client: Europian Parlament
 • IOLAR Client: Europian Commision
 • IOLAR Client: Daimler AG
 • IOLAR Client: OTV Veolia
 • IOLAR Client: Toyota
 • IOLAR Client: Autocommerce
BREZPLAČNA PONUDBA