Projekt Procesne izboljšave 2017–2018

Podjetje Iolar v obdobju od 18. 4. 2018 do 29. 8. 2018 izvaja operacijo z naslovom Uvajanje koncepta vitke organizacije v podjetje Iolar, ki jo prek javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Izboljšave se bodo izvajale na naslednjih področjih: strateško vodenje, operativno vodenje, proces prodaje in vodenja projektov, proces razvoja poslovanja in prevajalski proces. Namen uvajanja vitke organizacije je doseganje boljše konkurenčne pozicije s tem, da se znižajo stroški, skrajšajo dobavni roki, omogoči boljši servis kupca, poveča kakovost izdelkov in storitev, doseže nižja obremenitev okolja s specifično nižjo porabo energije in večjo učinkovitostjo ter poveča vključenost sodelavcev, njihova varnost in motiviranost. Posledično podjetje doseže rast prodaje in zaposlitev, večjo profitabilnost in večjo dodano vrednost na zaposlenega.

Uvajanje vitke organizacije zahteva tudi spremembo kulture – skozi vzpostavitev drugačnih vodstvenih rutin in načinov reševanja problemov se posamezniki in organizacija počasi začnejo vesti drugače. Tako bo podjetje ostalo kompetitivno in prehitelo konkurenco, kar bo imelo velik multiplikativen učinek v poslovnem okolju.

 

BREZPLAČNA PONUDBA