Projekt Procesna poboljšanja 2017. – 2018.

Tvrtka Iolar u razdoblju od 18. 4. 2018. do 29. 8. 2018. provodi operaciju pod nazivom Uvođenje koncepta vitke organizacije u tvrtku Iolar, koju putem javnog natječaja sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). Javni natječaj za izbor operacija provodi se u okviru »Operativnoga programa za provedbu Europske kohezijske politike u razdoblju 2014. – 2020.«, prioritetne osi: »Dinamično i konkurentno poduzetništvo za zeleni gospodarski rast«; prioritetne investicije: »Poticanje poduzetništva, osobito jednostavnijim iskorištavanjem novih ideja u gospodarstvu i promicanjem osnivanja novih poduzeća, također putem poduzetničkih inkubatora«; specifičnog cilja: »Povećanje dodane vrijednosti MSP-ova«.

Poboljšanja će se uvoditi u sljedećim područjima: strateško vođenje, operativno vođenje, proces prodaje i vođenja projekata, proces razvoja poslovanja i prevoditeljski proces. Svrha je uvođenja vitke organizacije postizanje konkurentske prednosti snižavanjem troškova, skraćivanjem rokova isporuke, pružanjem kvalitetnije usluge klijentima, povećavanjem kvalitete proizvoda i usluga, smanjenjem opterećenja okoliša s nižom potrošnjom energije i većom učinkovitošću te većim sudjelovanjem suradnika, povećanjem njihove sigurnosti i motivacije. Posljedično tvrtka ostvaruje rast prodaje i zaposlenosti, veću profitabilnost i veću dodanu vrijednost po zaposleniku.

Uvođenje vitke organizacije zahtijeva i promjenu kulture – uspostavom drukčijih obrazaca vođenja i načina rješavanja problema pojedinci i organizacija polako mijenjaju način rada. Tako će tvrtka ostati kompetitivna i prestići konkurenciju, što će imati višestruki učinak u poslovnom okruženju.

BESPLATNA PONUDA