Пројекат Унапређење процеса 2017–2018

Предузеће Иолар у периоду од 18.4.2018. до 29.8.2018. обавља операцију под називом Увођење концепта ефикасне организације у предузеће Иолар, коју је преко јавне набавке суфинансирала Република Словенија и Европска унија из Европског фонда за регионални развој (www.eu-skladi.si). Јавна набавка за избор операција се реализује у оквиру „Оперативног програма за реализацију Европске кохезионе политике у периоду 2014–2020“, приоритетна област: „Динамично и конкурентно предузетништво за еколошки привредни раст“; приоритетно улагање: „Подстицање предузетништва, уз једноставнију примену нових идеја у привреди и поспешивање оснивања нових предузећа, такође и преко предузетничких инкубатора“; специфични циљ: „Повећање додатне вредности МСП“.

Побољшања ће се примењивати у следећим областима: стратешко управљање, оперативно управљање, процес продаје и вођења пројеката, процес развоја пословања и процес превођења. Намена увођења ефикасне организације је остваривање конкуретније позиције уз снижавање трошкова, краћи рок испоруке, омогућавање боље услуге за купце, повећање квалитета производа и услуга, мањи утицај на животну средину уз специфичну мању потрошњу енергије и већу ефикасност која повећава укљученост сарадника, њихову безбедност и мотивисаност. Самим тим, предузеће постиже раст продаје и запослености, већу профитабилност и већу додатну вредност по запосленом.

Увођење ефикасне организације захтева и промену културе – кроз успостављање другачијих рутина руковођења и начина решавања проблема, појединци и организација полако почињу да мењају понашање. Тако предузеће остаје конкурентно и престиже конкуренцију што има велики мултипликативни учинак у пословном окружењу.

 

БЕСПЛАТНА ПОНУДА