PODRUČJA

AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA
Iolar Areas of Expertise: Automotive Industry

Tvrtka Iolar pruža svojim klijentima najveću moguću razinu kvalitete i dosljednosti potrebne za prijevode s područja automobilske industrije. Svjesni smo da je u prevođenju tehničke dokumentacije osobito važna iznimna preciznost i prikladnost. Tijekom godina Iolar je razvio iscrpnu terminološku bazu podataka za svakog pojedinog klijenta, te je redovito održava, što klijentima pomaže ostvariti jedinstven i prepoznatljiv glas na svim područjima.

Blisko surađujući s klijentima, Iolar s pomoću internetskog usavršavanja, obrazovanja i redovitog vrednovanja osigurava visokokvalitetne prevoditelje i lektore. Ovaj sustavni pristup osigurava da su naši jezični stručnjaci uvijek upućeni u posljednje izmjene i novosti u automobilskoj industriji. Iolarovi stručnjaci za područje automobilske industrije osposobljeni su za prevođenje različitih vrsta dokumenata:

 • priručnika za uporabu automobila i kamiona,
 • priručnika za obuku,
 • uputa za servis,
 • internetskih stranica s područja automobilske industrije,
 • interaktivnih tečajeva i e-obuke,
 • dopisa, prospekata, kataloga,
 • objava za medije.

Osim toga prevoditeljska tvrtka Iolar radi i lokalizaciju servisnih sustava i programa te zaslonskih uputa i obavijesti.

SAE J2450

SAE J2450 uspostavio se kao vodeće mjerilo kvalitete prijevoda u automobilskoj industriji i industriji građevinskih strojeva. Cilj mu je pružiti standardizirani okvir upravljanja kvalitetom koji nudi mjerljive, dosljedne i objektivne rezultate procjene kvalitete u raznim tipovima prijevodnih projekata u automobilskoj industriji.

Iolarov model upravljanja kvalitetom uključuje mjerilo kvalitete SAE J2450 što našim klijentima pruža bezbrižnost u znanju da usluge koje naručuju od Iolara zadovoljavaju čitavi skup zahtjeva kvalitete.

Svaki se primjenjivi prijevodni projekt procjenjuje u skladu sa zahtjevima norme, što rezultira dosljednim ocjenama kvalitete koje omogućuju objektivne usporedbe između projekata, prevoditelja i redaktora. Norma SAE J2450 može se primijeniti bez obzira na izvorni ili ciljni jezik ili na vrstu prijevoda, tj. prevoditeljev prijevod, računalno potpomognuti prijevod ili strojni prijevod.

LOKALIZACIJA SOFTVERA
Iolar Areas of Expertise: Software Localization

Iolar nudi cjelovito rješenje za lokalizaciju softvera – od planiranja, prevođenja, izrade datoteka i testiranja do pripreme za tisak i objavu na mreži za:

 • operativne sustave,
 • računalne programe,
 • multimedijske sadržaje,
 • igre,
 • sustave za mobilnu telefoniju,
 • mobilne aplikacije,
 • računovodstvene programe,
 • sustave za upravljanje odnosima s klijentima (CRM),
 • sustave za upravljanje procesima i proizvodnjom (ERP).

Glavni je cilj i dugoročna strategija tvrtke Iolar da po povoljnim cijenama pruža vrhunske lokalizirane proizvode (jezično i prilagodbom kulturnim obilježjima) naručiteljima iz područja računalstva, telekomunikacija i obrade informacija.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Iolar Areas of Expertise: Tehnical Documentation

Dugogodišnje iskustvo prevođenja tehničke dokumentacije s pripadajućim složenim slikama, tablicama i grafikonima za različite industrijske sektore, kao što su proizvodnja , prirodne znanosti i drugo, čine tvrtku Iolar stručnjakom i prvim izborom kad je riječ o uslugama prevođenja tehničke dokumentacije. Smatramo da su točnost i preciznost od najveće važnosti za visokokvalitetne prijevode velike količine tekstova čiji je sadržaj važan, a ažuriranja česta.

Iolar je potpuno opremljen za sve zahtjeve prijevoda tehničke dokumentacije, uključujući prevođenje uputa za uporabu, kataloga, projektantskih planova – sve uz podršku računalnih alata za prevođenje (Computer-Aided Translation, CAT), koji za svakog naručitelja znače znatnu uštedu vremena i troškova.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
Iolar Areas of Expertise: Tender Documentation

Prevođenje natječajne dokumentacije uvijek se obavlja pod velikim pritiskom jer je obično potrebno kvalitetno prevesti opsežan projekt u vrlo kratkom vremenu i do točno određenog roka. Osim toga, naručiteljima koji se prijavljuju na natječaje u inozemstvu poslije je potreban i brz prijevod rezultata natječaja. Iolar, kao najveća prevoditeljska tvrtka u jugoistočnoj Europi, zahvaljujući velikom broju voditelja projekata, prevoditelja i lektora uspješno prevodi različite vrste natječajnih dokumenata – od kratkih ponuda do opsežnih materijala za međunarodne natječaje na različitim područjima .

Natječajna dokumentacija ne obuhvaća samo pravne tekstove nego i tehnički zahtjevne tekstove, osobito u pogledu terminologije i stručnog znanja o dotičnoj temi. Zaposlenici i suradnici tvrtke Iolar svjesni su velike odgovornosti za uspjeh naručitelja na natječajima i stoga takvim projektima posvećuju veliku pozornost.

MEDICINA I FARMACIJA
Iolar Areas of Expertise: Medicine and Pharmacy

Prevođenje dokumenata s područja medicine i farmacije zahtijeva veliku odgovornost i znanje svih članova prevoditeljskog tima. Prijevodi moraju biti precizni i jasni kako ne bi došlo do pogrešaka ili nesporazuma koji mogu biti kobni.

Iolarovi prevoditelji i lektori imaju stručno znanje s područja medicine i farmacije, kontakte sa znanstvenom zajednicom, prate razvoj i novosti u struci te su osposobljeni za prevođenje različitih vrsta tekstova:

 • letaka za informiranje pacijenata i opisa svojstava lijekova,
 • kliničkih istraživanja i izvješća,
 • priručnika za uporabu medicinskih uređaja i tehničkih pomagala,
 • softvera medicinskih uređaja i tehničkih pomagala,
 • uputa za uporabu medicinskih i farmaceutskih proizvoda, pomagala i lijekova,
 • stručnih članaka i objava,
 • dokumentacije zdravstvenoga osiguranja,
 • brošura, kataloga i internetskih stranica.
BANKARSTVO I FINANCIJE
Iolar Areas of Expertise: Banking and Finance

Bankama i financijskim ustanovama potrebni su stručni, kvalitetni i brzi prijevodi na druge jezike. U toj su djelatnosti od najveće važnosti preciznost i brzina budući da naručitelji moraju svoje proizvode i usluge prilagoditi ciljanom tržištu te svoj rad uskladiti s lokalnim zakonima i propisima. Prevoditeljska tvrtka Iolar zapošljava prevoditelje i osposobljene redaktore koji naručiteljima jamče da će prijevod biti u skladu sa svim zahtjevima u pogledu stručnosti i kvalitete. Osobito je važna uporaba odgovarajuće terminologije budući da se financijska terminologija brzo razvija i zahtijeva opsežno i stručno poznavanje tog područja .

Iolarovi prevoditelji imaju bogato znanje i iskustvo u prevođenju sljedećih vrsta dokumenata:

 • ugovori, sudska dokumentacija, zakoni,
 • godišnja izvješća,
 • financijska izvješća,
 • poslovni planovi,
 • financijske ocjene tvrtki,
 • osiguravateljska dokumentacija
 • pravilnici, izvješća,
 • zahtjevi, ponude, ocjene,
 • bilance stanja,
 • izvješća o rezultatima poslovanja itd.
PRAVNA DOKUMENTACIJA
Iolar Areas of Expertise: Legal Documentation

Tvrtka Iolar posvećuje osobitu brigu i pozornost prevođenju pravne dokumentacije. Prevođenje pravne dokumentacije vrlo je zahtjevno s obzirom na stručne i jezične značajke takvih tekstova. Od prevoditelja i redaktora zahtijeva vrlo dobro poznavanje prava i različitih stručnih područja, vladanje izvornim i ciljnim jezikom, veliku preciznost, odgovornost i svijest o posljedicama svoga rada.

Iolarovi prevoditelji i redaktori pravnih tekstova s posebnom se pozornošću odnose prema svim elementima prevođenja. Time se jamči visoka kvaliteta, razumljivost, jasnoća, prikladnost i usklađenost pravnih tekstova. Važno je da se u procesu prevođenja ne promijeni točno značenje i sadržaj teksta te da se istodobno očuva njegova razumljivost na ciljnom jeziku.

Iolar ima u vidu važnost rokova za predaju pravnih dokumenata te stoga osigurava da cjelokupan postupak prevođenja bude dovršen prije krajnjeg roka. Također je od iznimne važnosti da informacije u svim vrstama pravnih tekstova ostanu tajne i povjerljive. Svi Iolarovi zaposlenici i suradnici prethodno potpisuju Ugovor o tajnosti podataka te pridaju potrebnu i odgovarajuću pozornost zaštiti podataka.

Prevoditeljska tvrtka Iolar zahvaljujući stručnom pristupu, osposobljenosti, preciznosti i velikom broju prevoditelja uspješno prevodi sve vrste pravnih tekstova za različite klijente, uključujući naručitelje iz javnog sektora te institucije Europske unije.

MULTIMEDIJALNA LOKALIZACIJA
Iolar Areas of Expertise: Multimedia Localization

Danas sve više tvrtki upravlja svojim poslovnim sadržajima preko različitih multimedijskih jezičnih izvora, uključujući video, prezentacije obogaćenih medija, umjetničke i ostale audio-vizualne materijale koji se mogu snimiti kamerom, mikrofonom, obogatiti popratnim tekstom ili snimiti na više jezika te se upotrijebiti kao podslovi ili zabilježiti kao tekst izvorno prikazan u videosnimci. Iolarovi stručnjaci za lokalizaciju multimedijskih sadržaja mogu, između ostaloga, pružiti usluge:

 • provjera PoliCheck,
 • transkripcija,
 • voice-over (neprofesionalni),
 • lokalizacija slika i grafičkih prikaza,
 • lokalizacija animacija i
 • usluge podslovljavanja za potrebe novih klijenata.
MARKETING
Iolar Areas of Expertise: Marketing

Cilj oglašavanja svake tvrtke povećanje je potražnje za određenim proizvodom, uslugom ili idejom te povećavanje prepoznatljivosti brenda ili naziva tvrtke. Pri širenju na inozemna tržišta od iznimne je važnosti kvaliteta prijevoda i njegova prilagođenost ciljanom tržištu i regiji jer o tome ovisi uspjeh promidžbe i prodaje određenoga proizvoda ili usluge. Ako vam je potreban prijevod brošure, tiskanoga oglasa ili multimedijskog oglasnog sadržaja, Iolar vam nudi iskusne stručnjake koji su osposobljeni za različita područja i ponajprije odlični poznavatelji jezika na koji prevode.

PRIJEVODI SUDSKOG TUMAČA
Iolar Areas of Expertise: Court Certified Translations

Tvrtka Iolar nudi prijevode ovlaštenih sudskih tumača za većinu europskih jezika. Usluge prijevoda sudskih tumača nudimo za sljedeće dokumente:

 • ugovore,
 • godišnja izvješća,
 • osobne dokumente,
 • potvrde i diplome,
 • radne dozvole,
 • medicinsku dokumentaciju,
 • izvatke iz sudskog registra,
 • dokumentaciju za natječaje.

Ti se prijevodi povjeravaju sudskim tumačima koji su ovlašteni u odgovarajućim državama. Prijevod ovlaštenog sudskog tumača uključuje i potvrdu suda, a uz to obvezno dolazi i izvorni tekst te ima pečat sudskog tumača.

STROJNO PREVOĐENJE
Iolar Areas of Expertise: Machine Translation

Strojno prevođenje prilično je uznapredovalo tijekom proteklih godina. S pojavom statističkih modula za strojno prevođenje mogućnost njegove uporabe eksponencijalno se povećala i sada se može upotrebljavati u mnogim različitim primjenama.

Iako gotovo svatko poznaje i služi se besplatnim servisima za strojno prevođenje i mnogi znaju iskoristiti prednosti koje oni pružaju, oni obično nisu dovoljno dobri za uporabu u profesionalnom okružju. No ograničavanjem područja primjene modula, tj.usmjeravanjem na uže polje i pažljivim upravljanjem jezičnim resursima kvaliteta se može dramatično povećati, čak i približiti se razini kvalitete ljudskih prijevoda.

Time se omogućuje prevođenje dokumenata i projekata, kao što su interna dokumentacija, korisnički sadržaj, sesije pitanja i odgovora, internetske stranice za e-trgovinu itd., za koje ste mislili da ih je nemoguće prevesti zbog njihove veličine ili vremenskog ograničenja.

Naši stručnjaci za strojno prevođenje mogu vam pomoći utvrditi projekte i područja koji su osobito pogodni za strojno prevođenje. Pomoći ćemo vam odabrati najbolji modul za vaš posao, utvrditi optimalni tijek rada, pronaći i očistiti potrebne izvorne i ciljne resurse, upravljati terminologijom i osposobiti stručnjake za naknadno uređivanje.

Ako smatrate da bi vam strojno prevođenje moglo biti od koristi, Iolar je pravi partner za vas. S pomoću naših specijaliziranih vještina za strojno prevođenje i jezičnih vještina pronaći ćemo najbolje rješenje za vas kako bismo vam pomogli uštedjeti vrijeme i novac.

Više informacija potražite u našoj prezentaciji o strojnom prevođenju.

Naši klijenti

 • IOLAR Client: Europian Parlament
 • IOLAR Client: Europian Commision
 • IOLAR Client: Daimler AG
 • IOLAR Client: OTV Veolia
 • IOLAR Client: Toyota
 • IOLAR Client: Autocommerce
BESPLATNA PONUDA