PODROČJA

AVTOMOBILIZEM
Iolar Areas of Expertise: Automotive Industry

Iolar zagotavlja strankam najvišjo možno raven kakovosti in doslednosti pri prevajanju, kar je še posebej pomembno za avtomobilsko industrijo. Zaveda se, da je pri prevajanju tehnične dokumentacije pomembna velika natančnost in tehnična ustreznost. Z leti je Iolar razvil in redno vzdržuje obsežne terminološke zbirke, vezane na posamezno področje ali naročnika, ki zagotavljajo doslednost in natančnost prevodov vseh gradiv.

Iolar v sodelovanju z naročniki zagotavlja kakovost in usposobljenost prevajalcev in pregledovalcev z izobraževanji, usposabljanji in rednimi preverjanji. S tem sistematičnim pristopom se zagotovi, da so Iolarjevi prevajalci in pregledovalci vedno v stiku z novostmi v razvoju avtomobilske industrije. Iolarjevi strokovnjaki za področje avtomobilizma so usposobljeni za prevajanje različnih vrst dokumentov:

 • priročnikov za uporabo avtomobilov in tovornjakov,
 • priročnikov za izobraževanje,
 • navodil za servis,
 • spletnih mest,
 • interaktivnih in spletnih izobraževalnih gradiv,
 • dopisov, prospektov, katalogov,
 • izjav za tisk.

Poleg tega Iolar izvaja tudi lokalizacijo servisnih sistemov in programov ter zaslonskih navodil in obvestil.

SAE J2450

SAE J2450 je vodilni standard za upravljanje kakovosti prevodov na področjih avtomobilske industrije in težke mehanizacije. Njegov cilj je zagotoviti standardiziran okvir za upravljanje kakovosti, ki omogoča merljive, skladne in objektivne rezultate ocenjevanja kakovosti za različne vrste prevajalskih projektov na področju avtomobilske industrije.

Iolarjev model za upravljanje kakovosti vključuje kakovostno metriko SAE J2450, s katero strankam zagotavljamo, da storitve, ki so nam jih zaupali, izpolnjujejo vse zahteve v zvezi s kakovostjo.

Vsak ustrezen prevajalski projekt se oceni na podlagi zahtev standarda, kar zagotavlja dosledne rezultate kakovosti, ki omogočajo objektivno primerjavo projektov, prevajalcev in pregledovalcev. Standard SAE J2450 se lahko uporablja ne glede na izvirni ali ciljni jezik in ne glede na to, za kakšen prevod gre, tj. človeški prevod, računalniško podprt prevod ali strojni prevod.

LOKALIZACIJA PROGRAMSKE OPREME
Iolar Areas of Expertise: Software Localization

Iolar izvaja celotni proces lokalizacije programske opreme od načrtovanja, prevajanja, sestavljanja in preskušanja do priprave za tisk in objave v spletu:

 • operacijski sistemi,
 • namizni programi,
 • večpredstavnostne vsebine,
 • igre,
 • mobilni telefoni,
 • mobilne aplikacije,
 • računovodski programi,
 • sistemi za upravljanje strank in virov (CRM),
 • sistemi za vodenje procesov in proizvodnje (ERP).

Glavni cilj in dolgoročna strategija podjetja Iolar je po ugodnih cenah zagotavljati vrhunsko lokalizacijo (prilagajanje krajevnim značilnostim) izdelkov za naročnike s področja računalništva, informacijske tehnologije, telekomunikacij in obdelave informacij.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Iolar Areas of Expertise: Tehnical Documentation

Iolar je strokovnjak za prevajanje tehnične dokumentacije in najboljša izbira za naročnike, saj ima veliko izkušenj z besedili, ki vključujejo tudi zahtevne slike, tabele in grafe, ter različnimi področji. Iolar se zaveda, da je za zagotavljanje najboljše kakovosti prevodov zelo pomembna natančnost, zlasti v primeru velikih količin izvirnega besedila, ki je vsebinsko zelo pomembno ter se pogosto posodablja in spreminja.

Iolar je tudi tehnično opremljen za prevajanje priročnikov za uporabo, tehničnih podatkov, načrtov za gradnje itd., saj uporablja orodja za računalniško podprto prevajanje (CAT), s katerimi strankam prihrani veliko časa in denarja.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Iolar Areas of Expertise: Tender Documentation

Prevajanje razpisne dokumentacije poteka vedno pod velikim pritiskom, saj je običajno treba kakovostno prevesti obsežen projekt v zelo kratkem času in do točno določenega časovnega roka. Poleg tega naročniki, ki oddajajo ponudbe za različne razpise v tujih državah, potrebujejo tudi hiter prevod rezultatov razpisa v svoj jezik. Iolar kot največje prevajalsko podjetje v Jugovzhodni Evropi z veliko skupino vodij prevajalskih projektov, prevajalcev in pregledovalcev uspešno izvaja prevajanje različnih vrst razpisnih dokumentov – od kratkih ponudb do obsežnih gradiv za mednarodne razpise vseh strokovnih področij.

Razpisna dokumentacija niso le pravna besedila, temveč so tudi strokovna in tehnično zahtevna z vidika terminologije in poznavanja področij prevajanja. Zaposleni in sodelavci podjetja Iolar se zavedajo velike odgovornosti za uspeh naročnikov pri kandidaturah na razpisih, zato posvečajo veliko pozornosti takšnim projektom.

MEDICINA IN FARMACIJA
Iolar Areas of Expertise: Medicine and Pharmacy

Iolar se zaveda, da prevajanje dokumentov s področja medicine in farmacije zahteva veliko odgovornosti in znanja od celotne prevajalske ekipe, saj je treba zagotoviti natančnost in jasnost prevoda, da ne pride do napak ali nesporazumov, ki bi lahko bili usodni.

Prevajalci in pregledovalci v Iolarju imajo strokovno znanje s področja medicine in farmacije, redne stike s strokovnjaki s teh področij, spremljajo razvoj in novosti v panogah ter so usposobljeni za prevode različnih vrst besedil:

 • informacije o zdravilih za bolnike in povzetke glavnih značilnosti zdravila,
 • kliničnih raziskav in poročil,
 • priročnikov za uporabo medicinskih naprav in tehničnih pripomočkov,
 • programske opreme za medicinske naprave in tehnične pripomočke,
 • navodil za uporabo posameznih medicinskih in farmacevtskih izdelkov, pripomočkov in zdravil,
 • strokovnih člankov in objav,
 • dokumentacije zdravstvenega zavarovanja,
 • brošur, katalogov in spletnih mest.
BANČNIŠTVO IN FINANCE
Iolar Areas of Expertise: Banking and Finance

Banke in finančne ustanove potrebujejo strokovne, kakovostne in običajno hitre prevode. Natančnosti in hitrost sta v svetu bančništva in financ zelo pomembna, saj morajo naše stranke prilagoditi izdelke in storitve ciljnemu trgu ter zagotoviti delovanje v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi. Iolar zaposluje prevajalce in usposobljene pregledovalce, ki lahko zagotovijo naročnikom, da bo prevod v skladu z vsemi zahtevami glede strokovnosti in kakovosti. Zlasti je pomembna uporaba prave terminologije, saj se finančna terminologija zelo hitro razvija ter zahteva obširno in odlično poznavanje področja prevajanja.

Vrste dokumentov, ki jih Iolarjevi prevajalci prevajajo z veliko znanja in izkušenj:

 • pogodbe, dokumenti za sodišča, zakoni,
 • letna poročila,
 • finančna poročila,
 • poslovni načrti,
 • finančne ocene podjetij,
 • zavarovalniška dokumentacija
 • pravilniki, poročila,
 • zahtevki, ponudbe, ocene,
 • bilance stanja,
 • poročila o poslovnem izidu itd.
PRAVNA DOKUMENTACIJA
Iolar Areas of Expertise: Legal Documentation

Iolar namenja posebno pozornost prevajanju pravnih besedil. Prevajanje pravnih dokumentov je namreč zelo zahtevno s strokovnega in jezikovnega stališča. Od prevajalcev in pregledovalcev zahteva zelo poglobljeno znanje s področja prava in različnih strokovnih področij, obvladovanje izvirnega in ciljnega jezika, veliko natančnost, odgovornost in zavedanje o posledicah svojega dela.

Iolarjevi prevajalci in pregledovalci pravnih besedil so pozorni zlasti na vse elemente prevajalskega postopka. S tem se zagotovi visoka kakovost, razumljivost, jasnost, ustreznost in skladnost pravnih besedil. Pomembno je, da se med postopkom prevajanja v nobenem vidiku ne spremeni točno določena vsebina besedila, hkrati pa se poskrbi za njegovo razumljivost v ciljnem jeziku.

Iolar se zaveda pomembnosti časovnih rokov za oddajo pravnih dokumentov, zato je poskrbljeno, da je celoten postopek prevajanja končan še pred končnim rokom za oddajo. Nadvse pomembno je tudi, da vse informacije v pravnih besedilih ostanejo zaupne. Zato imajo Iolarjevi zaposleni podpisane pogodbe o nerazkrivanju podatkov ter so pozorni na varovanje in zaščito podatkov.

Prevajalsko podjetje Iolar zaradi strokovnega pristopa, usposobljenosti, natančnosti in velikih zmožnosti uspešno prevaja pravna besedila vseh vrst za različne stranke, tudi za naročnike iz javnega sektorja in institucije Evropske unije.

LOKALIZACIJA VEČPREDSTAVNOSTNIH VSEBIN
Iolar Areas of Expertise: Multimedia Localization

Iolar se prilagaja današnjim potrebam podjetij, ki upravljajo svoje vsebine z različnimi večpredstavnostmi, kot so avdio-, video- ali večpredstavnostne predstavitve, animacije ter umetniška in druga avdio-vizualna gradiva. Lahko so posneta v obliki filmov, zvočnih posnetkov, sinhronizirana, nasneta, podnaslovljena ali kot izvirno besedilo v obliki videoposnetka. Iolarjevi strokovnjaki za lokalizacijo večpredstavnostnih vsebin poznajo vse najnovejše tehnologije in med drugim zagotavljajo:

 • pregled besedila s programsko opremo PoliCheck,
 • prepis zvočnih posnetkov oz. transkripcijo,
 • nasnemavanje zvoka (neprofesionalno),
 • lokalizacijo slikovnega gradiva,
 • lokalizacijo animacij
 • storitve podnaslavljanja.
OGLAŠEVALSKA BESEDILA
Iolar Areas of Expertise: Marketing

Cilj oglaševanja vsakega podjetja je povečati povpraševanje po določenem izdelku, storitvi ali ideji ter razširiti prepoznavnost blagovne znamke ali imena podjetja. Pri širitvi na tuje trge je izrednega pomena kakovost prevoda in njegova umestitev v okolje, saj je od tega odvisen uspeh promocije in prodaje določenega izdelka ali storitve. Če potrebujete prevod brošure, tiskanega oglasa ali večpredstavnostne oglasne vsebine, vam Iolar zagotavlja izkušene strokovnjake, ki so usposobljeni za različna področja in predvsem izvrstni poznavalci jezika, v katerega želite prevod.

SODNO OVERJENI PREVODI
Iolar Areas of Expertise: Court Certified Translations

Iolar lahko sodno overi prevode dokumentov v večino evropskih jezikov. Iolar večinoma zagotavlja sodno overjene prevode v naslednje vrste dokumentov:

 • pogodbe,
 • letna poročila,
 • osebne dokumente,
 • spričevala in diplome,
 • delovna dovoljenja,
 • zdravniške izvide,
 • izpise iz sodnega registra,
 • razpisno dokumentacijo.

Sodno overjene prevode opravljajo zapriseženi prevajalci, ki imajo odločbo Ministrstva za pravosodje in so imenovani za stalne sodne tolmače. Sodno overjen prevod je sestavljen iz prevoda in sodne overitve, je zvezan z originalnim besedilom in opremljen z žigom sodnega tolmača.

STROJNO PREVAJANJE
Iolar Areas of Expertise: Machine Translation

Strojno prevajanje se je v zadnjih letih močno razvilo. S pojavom statističnih strojnih prevajalnikov se je uporabnost strojnega prevajanja eksponentno povečala, tako da se to sedaj lahko uporablja za različne namene.

Čeprav skoraj vsi poznamo in uporabljamo brezplačne storitve strojnega prevajanja in mnogi vedo, kako izkoristiti njihove prednosti, ti prevajalniki navadno niso dovolj dobri za uporabo v profesionalnem okolju. Toda če omejimo področje prevajalnika, tj. se osredotočimo na ožje področje, in skrbno upravljamo jezikovne vire, lahko znatno izboljšamo kakovost prevajanja in se celo približamo ravni človeškega prevoda.

Na ta način si lahko zagotovite prevode dokumentov in projektov, za katere ste menili, da jih zaradi količine ali časovne stiske ni mogoče prevesti. To so na primer notranja dokumentacija, vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki, seje vprašanj in odgovorov, spletna prodajna mesta itd.

Naši strokovnjaki za strojno prevajanje vam lahko pomagajo izbrati projekte in področja, ki so posebej primerna za strojno prevajanje. Pomagali vam bomo izbrati najboljši prevajalnik za posamezne delovne naloge, opredeliti optimalni potek dela, poiskati in počistiti potrebne izvirne in ciljne vire, upravljati terminologijo in usposabljati pregledovalce.

Če menite, da lahko izkoristite prednosti strojnega prevajanja, je Iolar pravi partner za vas. Z našim specializiranim znanjem na področju strojnega prevajanja in jezikoslovja bomo poiskali najboljšo rešitev, s katero boste prihranili čas in denar.

Za več informacij si oglejte našo predstavitev strojnega prevajanja.

Naše stranke

 • IOLAR Client: Europian Parlament
 • IOLAR Client: Europian Commision
 • IOLAR Client: Daimler AG
 • IOLAR Client: OTV Veolia
 • IOLAR Client: Toyota
 • IOLAR Client: Autocommerce
BREZPLAČNA PONUDBA