Nova norma ISO 17100

Nakon dobivanja certifikata 2011. godine i obnove certifikata 2015., IOLAR je i 2017. godine uspješno prošao reviziju za ISO 17100!

Prije toga (11. svibnja 2015.) naš je certifikat za EN 15038 pretvoren u certifikat za ISO 17100 bez dodatnih postupaka procjene jer je 1. svibnja 2015. norma EN 15038 zamijenjena međunarodnom normom ISO 17100, a obje su norme.

Norma sadrži zahtjeve za temeljne procese, resurse i ostale činitelje potrebne za pružanje kvalitetnih prijevodnih usluga koje su u skladu s mjerodavnim specifikacijama. Također je sredstvo pomoću kojega davatelj prijevodnih usluga (engl. translation service provider, TSP) dokazuje sukladnost prijevodnih usluga s normom ISO 17100:2015 i sposobnost svojih procesa i usluga za isporuku prijevodnih usluga koje su u skladu s klijentovim i svim ostalim mjerodavnim specifikacijama.

BESPLATNA PONUDA